Bà con cô bác bên Quận Cam Cali có ai biết tin tức của Huỳnh Văn Nhân C2 không???
Tui mất liên lạc với Nhân khi rời VN, lúc đó hắn ta sinh sống ở Westmister.