Bà con cô bác ai biết địa chỉ Hotel Châu Anh này ở đâu bên VN hông dzậy?
xin thông báo khẩn cấp dùm cho mấy ông bên ngoại để book phòng khi về thăm nhà!

Chỉ có khách sạn tại VN mới có tiêu chuẩn cung cấp "dzợ miễn phí", đã thế còn phục vụ 24/24 nữa mới ác ôn!

vo_mien_phi.jpg