Trèo lên cây bưởi hái hoa
Té xuống vườn nhà ...xẹp nụ tầm xuân
Nụ tầm xuân chắc ngưng... hết nở
Như đời anh từ thuở ...dzìa dinh

Thấy em vừa ngộ vừa xinh
Sao xưa em hổng tới rinh anh dzề?
Anh giờ chịu lép mọi bề
Như xe lỡ...lủi dzô lề cũng xong


Anh giờ cổ đã đóng gông
Như chim dzô lồng, như cá cắn câu
Cá cắn câu còn lâu mới gỡ
Chim dzô lồng khỏi sợ mèo tha

Thấy em nhan sắc mặn mà
Nên anh hổng muốn... dzìa nhà ăn cơm
Nhai cơm nhà tựa nhai rơm
Cho nên cứ muốn bỏ cơm ăn quà.