Jake and the neverland pirates full episodes

barbie life in the dreamhouse

barbie fairytopia magic of the rainbow full movie

Chiếc bách giữa dòng - Blogs - Diễn Đàn Pétrus Ký

Aum mani padme' hum!

Chiếc bách giữa dòng

Rate this Entry
Chiếc bách giữa dòng

Dạ thưa từ bấy đến giờ
Vẫn hồn cây cỏ bên bờ sông trôi
Bao mùa rụng lá buông xuôi
Chia năm bảy ngã biển khơi mà về
Nặng lòng chìm nổi sông quê
Với sen cùng súng đất nê địa buồn

Rưng rưng dây lạc phím cuồng
Thuyền neo quãng vắng trầm hùng giọng ca
Hát cầu non nước quê ta
Nơi nơi thiên hạ thái hòa an vui
…..
Mênh mông giữa nước và trời
Nổi nênh chiếc bách khóc đời thịnh suy.

Thể loại
Uncategorized

Comments