Jake and the neverland pirates full episodes

barbie life in the dreamhouse

barbie fairytopia magic of the rainbow full movie

Mời rượu - Blogs - Diễn Đàn Pétrus Ký

Aum mani padme' hum!

Mời rượu

Rate this Entry
Mời rượu

Ta mời bạn uống một ly
Bạn mời ta lại ba ly chào bàn
Chơi xong, nghe đã làng sàng
Thêm ly nữa chắc chân quàng liêu xiêu
Ngoài kia gió nổi hiu hiu
Vui nên cùng cạn cho tiêu cổ sầu
Vô rồi vọng cổ đôi câu
Vung gươm giết bạn liền sau kẻ thù
Rượu làm cái mặt hiền - ngu
Nhân tình thế thái lu bù sẻ chia
Bạn buồn chi ? nỗi chia lìa
Ta hát khúc cổ bồn kia... nghẹn ngào
Bạn cười, thúc dục uống mau
Ta trào nước mắt quên lau mất rồi
Thì đây rót chén mắt trừu
Nâng ngang mày ...vọng đến người xa xăm
Khói nhầu cuộn mái hoa râm
Nửa đời chớp mắt, âm thầm khôn hay
Tiến sĩ xin hãy tháo giày
Đổi thêm rượu nữa cho đầy cuộc vui
Thể loại
Uncategorized

Comments