Jake and the neverland pirates full episodes

barbie life in the dreamhouse

barbie fairytopia magic of the rainbow full movie

Diễn Đàn Pétrus Ký - Chân tu
 • Chân tu

  Chân tu

  Một thân đứng giữa vuông tròn
  Tâm tuy đạo hạnh...hồn còn si mê
  Đào hoa phong vận lê thê
  Trả xong nợ đó mới về Tây phương
  Đêm trăng thược dược giỡn tường
  Rẽ lau vạch lối kiếm đường tìm hoa
  Ngày mai dù có ra ma
  Yêu cho hết kiếp mới là chân tu....
  Lời kinh lẫn với câu thơ
  Một trời huyễn mộng mịt mờ nẻo xa...
  Tỳ kheo cởi áo cà sa
  Bơi trong biển Ái ta bà trầm luân
  Tâm quy y Phật Pháp Tăng
  Cùng người thương tưởng cùng thăng Niết bàn....
  Mặc nhân gian cứ nói tràn
  Nghiễm nhiên chơi hết cuộc.... tàn mới thôi
  Hết già trở lại nằm nôi
  Trăm năm thấu hiểu lẽ đời sắc không
  Án ma ni bát mê hồng
  Thân tâm ý loạn vân mồng vì ai?
  Thiên tài, thiên tải, thiện tai
  A di đà Phật, mai này về đâu?
  This article was originally published in blog: Chân tu started by hoansansg
 • Weekly Music

 • Bài Mới