PDA

View Full Version : Sau lưng người đàn ông ..PHong_C2
12-28-2010, 05:09 AM
Sau lưng người đàn ông thất bại là người đàn bà xúi dại
Sau lưng người đàn ông long nhong là người đàn bà long đong
Sau lưng người đàn ông đồi bại là người đàn bà khờ dại
Sau lưng người đàn ông ngoại tình là người đàn bà ngồi rình
Sau lưng người đàn ông bất lực là người đàn bà rất bực...

Sau lưng người đàn ông yếu đuối là người đàn bà...chán chuối
Sau lưng người đàn ông đích thực là người đàn bà thích đực….
Sau lưng người đàn ông hung hãn là người bàn bà thỏa mãn
Sau lưng người đàn ông độc thân là ... đàn bà thật đông

Sau lưng người đàn ông thành công là một người đàn bà ngồi không
Sau lưng người đàn ông thành cha là một người đàn bà bồng con
Sau lưng người đàn ông thành ma là một người đàn bà cầm nhang
Sau lưng người đàn ông nghèo khó là người đàn bà nhăn nhó
Sau lưng người đàn ông hám của lạ là người đà bà lăng chạ
Sau lưng người đàn ông thành đạt là người đàn bà đánh bạc
Sau lưng người đàn ông mê gái là người đàn bà tê tái

Sau lưng người đàn ông chân chính là một người đàn bà ... rất thính
Sau lưng người đàn ông chung thủy là một người đàn bà dữ như quỷ
Sau lưng người đàn ông điển trai, là nhiều người đàn bà ... mang thai
Sau lưng người đàn ông qua đường, là một người đàn bà trên giường
Sau lưng người đàn ông đi xe hơi là một người đàn bà dân chơi
Sau lưng người đàn ông khá giả là một người đàn bà vất vả
Sau lưng người đàn ông tiêu tiền triệu là một người đàn bà sành điệu