PDA

View Full Version : tuy không, nhưng sẽ ...PHong_C2
09-26-2011, 01:20 AM
Ở 1 thôn nọ người ta ra lệnh cấm nấu rượu.
Trong 1 lần kiểm tra 1 tên lính phát hiện trong nhà 1 cô gái có dụng cụ nấu rượu…
anh ta quyết định phạt cô gái, cô gái bất bình: “tôi tuy có dụng cụ nấu rượu nhưng tôi đã nấu rượu đâu?”…
..tên lính nói: “cô tuy không nấu rượu nhưng có dụng cụ nấu rượu và sẽ chắc chắn nấu rượu….”
cô gái nghe đấn đây bèn la lên: “hiếp dâm! hiếp dâm!”….
tên lính hoảng hốt – sao cô lại la như thế, tôi có hiếp dâm cô đâu???
cô gái bình thản: “tuy ông không hiếp dâm tôi nhưng ông có dụng cụ hiếp dâm và chắc chắn sẽ hiếp!“

NGUYEN PHAM HOANG C4+C9
09-26-2011, 01:48 AM
Làm sao cô gái có thể phát hiện ra là tên lính đó có ... dụng cụ hiếp dâm ?!

PHong_C2
09-26-2011, 05:56 AM
thì các bà, các cô lúc nào cũng ..tưởng dzậy đó mà!