PDA

View Full Version : Bỏ tuNGUYEN PHAM HOANG C4+C9
09-11-2011, 07:06 PM
Một nhà sư đi khất thực giữa 1 trưa hè oi bức.
Khát quá, bèn vào nhà 1 gia đình bên đường xin nước uống.
Một cô gái trẻ vội mang chai nước lọc ra nhưng quên mang ly ra.
Vì khát quá nên vị sư kia cầm chai lên uống.
Cô gái thấy thế ái ngại và nói:
- Thầy đừng tu, để em lấy...
Vị sư kia liền trả lời:
- Thôi, đừng lấy. Để thầy tu...
-Xin Thầy cứ tu, em vẫn lấy.
Thầy vui mừng đáp:
- Nếu em lấy, Thầy bỏ tu.

USadmin
09-11-2011, 10:10 PM
Có lý quá...

PHong_C2
09-12-2011, 06:02 AM
Nếu là thầy... Quốc Doanh thì ...em lấy thì cứ lấy, tui tu thì tui vưỡn tu!