PDA

View Full Version : Báo ngayNVTuấn
09-02-2011, 11:56 PM
Trước khi đi công tác, một anh nhờ bà cụ hàng xóm trông nom cô vợ trẻ. Anh ta dặn nếu thấy chuyện gì khác thường thì báo ngay cho anh ta.
Một tuần trôi qua êm ả.
Đầu tuần sau, anh ta nhận được bức điện của bà hàng xóm:
"Người đàn ông vẫn đều đặn đến thăm vợ anh vào ban đêm nhưng hôm qua không thấy đến"
:):)

PHong_C2
09-12-2011, 06:05 AM
ông già quên đọc tiếp ở trang sau: dzợ anh cũng không thấy còn ở nhà nữa!