PDA

View Full Version : Câu Chuyện Khoa HọcNVTuấn
07-21-2011, 09:25 PM
Trên một tờ báo khoa học có uy tín trên thế giới có đăng 1 bài viết của những nhà khoa học Nhật:
Người Nhật vưà mới đào sau xuống lòng đất độ sâu 100m và đã tìm thấy 1 cuộn dây cáp đồng dài, chứng tỏ người Nhật đã biết sữ dụng điện thoại 1000 năm trước.
Vài ngày sau có 1 bài báo khác của nhà khoa học Trung Quốc đăng tải như sau:
Người Trung Quốc vưà đào sâu xuống lòng đất độ sâu 200m và đã tìm thấy 1 đoạn dây cáp đồng, chứng tỏ người Trung Quốc đã biết sử dụng điện thọai 2000 năm trước.
Chỉ 1 ngày sau, người ta thấy có đăng 1 bài báo mới của các nhà khoa học Việt Nam như sau
Người Việt Nam vưà mới đào sâu xuống lòng đất độ sâu 500m và không tìm thấy gì cả, chứng tỏ 5000 năm trước đây, người Việt đã biết sử dụng WIRELESS...