PDA

View Full Version : Vẫn đúng tiêu chuẩnPHong_C2
04-08-2011, 12:31 AM
Hai anh bạn trò chuyện:

- Nhà nước có quy định mỗi cặp vợ chồng chỉ có từ 1 đến 2 con, mà sao vợ chồng cậu sanh đến những 6 đứa?

- Tớ vẫn thực hiện đúng tiêu chuẩn đấy chứ!

- Sao cơ?

- Vì 2 vợ ...trước của tớ chẳng sanh được đứa nào cả!!!:o