PDA

View Full Version : Dấu phẩy trong tiếng việtPHong_C2
01-19-2011, 01:29 AM
Phiên toà xử vụ ly dị, Toà phán với ông chồng:

Ở với vợ lớn, không được ở với vợ nhỏ.
Gia đình có nhiều con, vợ chồng hạnh phúc

Ông chồng về nhà đưa bản án cho bà vợ lớn, …chỉ sửa lại dấu phẩy:

Ở với vợ lớn không được, ở với vợ nhỏ
Gia đình có nhiều con vợ, chồng hạnh phúc.
:mad:

Bac8
02-08-2011, 08:35 PM
Tham quá dzậy? Như dzậy đủ rồi:

Gia đình 2 con vợ, chồng hạnh phúc.......