PDA

View Full Version : không nên đố!PHong_C2
01-18-2011, 02:00 AM
:mad:Trong giờ giảng của một giáo viên tiểu học
Thầy : Đố các em sắp xếp các từ sau thành một câu có nghĩa : “Thầy, đố, nên, không, mày, làm”.
Trò : (trả lời nhanh nhảu) Làm thầy mày không nên đố