PDA

View Full Version : Bí quyết của thành côngPHong_C2
01-17-2011, 02:46 AM
:o:o Phóng viên phỏng vấn cụ già thọ một trăm tuổi:
- Thưa cụ, thành công lớn nhất trong cuộc đời của cụ là gì ạ?
- Thành công lớn nhất trong cuộc đời của tôi là: hiện nay tôi không còn một kẻ thù nào nữa, - cụ già trả lời.
- Bí quyết của thành công này là gì, thưa cụ?
- Bí quyết của thành công này là bọn họ đã chết sạch cả rồi, - cụ già kiêu hãnh đáp.